ΣΧΕΤΙΚΑ
ΔΟΜΗ-ΜΟΡΦΗ (domimorfi constructions) είναι το νέο πρόσωπο μιας εμπειρίας 30 ετών στον χώρο των κατασκευών. 
Μετά από δεκάδες έργα στην Αθήνα, μεταφερθήκαμε στη Δυτική Ελλάδα και δραστηριοποιούμαστε σε Λευκάδα και Αιτωλοακαρνανία.
Τα έργα που παρουσιάζονται έχουν κατασκευαστεί από εμάς, ή σε συνεργασία με άλλες τεχνικές εταιρείες, στα περισσότερα έχουμε κάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και σε όλα την Στατική μελέτη - Γενική επίβλεψη - Κατασκευή του έργου.

 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΩΛΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ