ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΠΕΤΡΙΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ