ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ